Produkter & Tjänster


Vi slipar, tillverkar och säljer

Vi säljer och tillverkar verktyg för trä- och metallindustrin, tryckerier,livsmedelsindustrin etc.
Klingor standard 165-1300 mm, kolstål, stelliteskär, hårdmetallskär, X39 lågvibrerande och tystgående klinga.
Bandsågsblad för stukning eller stelliteskär.
Svärdkapkedjor.
Snickeriband standard 6-50 mm.
Gräsklipparknivar.
Stansar.
Raka stål: huggstål, hyvelstål, pappersknivar, gradsaxstål - upp till 5100 mm längd.
Metallsågklingor diam. 200-1100 mm.
Motorsågskedjor.
Röjklingor.
Vedkapsklingor.


Y-96
Rapsbaserad, miljövänlig smörj- och rengöringsolja för bandsågar. Rengör - smörjer - kyler - rostskyddar. Används oblandad.

Användning:
Smörjning, kylning och rengöring av bandsågar under drift i maskiner utrustade med automatisk smörjning.

Egenskaper:
Utmärkt för att lösa kåda. Mycket god smörjningsförmåga. Korrosionsskyddande. Ingen risk för mögelbildning i oljan, ej emulgerande.

Arbetsmiljö:
Rapsolja är medicinskt ofarlig. Den innehåller inga aromatiska kolväten eller cancerogena ämnen.

Naturvänlig:
Y-96 är - till skillnad från dieselolja och emulgerande vätskor - tillverkad av snabbt nedbrytbar biologisk råvara och är därmed naturvänlig.

Fördelar:
Minskar risken för sprickbildning. Motverkar kådbeläggning på hjul och band. Rena band ökar måttnoggrannheten och ger bättre klyvyta. Färre produktionsstopp.

Förpackning:
Y-96 levereras i;

  • 10 l. dunk.
  • 200 l. fat.
  • 1000 l. container.